Åsta Brenna

9. kandidat, Biblioteksjef

  • Åsta Brenna er 57 år og biblioteksjef på Vang folkebibliotek. Ho vil jobbe for eit meir berekraftig Vangssamfunn og har eit særleg stort hjarte for gjenbruk.

- eg stiller for MDG fordi eg vil at miljø og klima skal vere overordna all anna politikk