Erlend Eggen

1. kandidat, Dagleg leiar i Turapp AS

  • Erlend er 31 år og jobbar som dagleg leiar i gründerbedrifta Turapp AS. Han flytta heim til Vang med sambuaren Marte for snart 3 år sidan, og er klar for å gjere ein real innsats for bygda si! Han brenn for grøn næringsutvikling og sosiale møteplassar. På fritida finn du han helst i fjellet og forhåpentlegvis sit han i kommunestyret etter valet 2015 🙂

- eg vil at Vang skal vere ei bygd med mange gode og interessante møteplassar!