Julie Forchammer

8. kandidat, Festivalsjef for Vinjerock

  • Julie er 42 år, født i Danmark men bosatt i Oslo et par tiår. Hun flyttet til til Vang i 2014 for å bli festivalsjef for Vinjerock. Har tidligere jobbet i musikkbransjen, blant annet som miljøsjef for Øyafestivalen, i tillegg til fem år i Regnskogfondet. Hennes MDG-motto: "Miljøsaken er vår tids viktigste kamp. Jeg har ikke noe annet valg!"

- Halvparten av jordens biologiske mangfold har forsvunnet i min levetid. Det er ufattelig. Jeg brenner for opplevelser fremfor forbruk, natur fremfor foruensing, fornybar energi fremfor olje og integrering fremfor menneskefrykt.