Derk Stegwee

4. kandidat, Fysioterapaut

  • Derk er 60 år og jobbar som fysioterapaut. Han kom til Vang frå Nederland for 25 år siden, har 3+1 voksne barn og er interessert i natur, idrett og musikk. Han brenn for eit framtidig fossilfritt og bærekraftigt samfunn, og den lokale hjertesaken er å jobbe for tiltak som gjer det mogeleg å klare seg uten bil i Vang, for dei som må eller ønskjer det. Derk er den mest erfarne politikaren på lista vår, og vi håper han får vere med i kommunestyret frå hausten!

- eg vil jobbe for meir miljøvenlege transportmogelegheiter Vang!